Bestyrelsen

Bestyrelsen

Hvervet som medlem af bestyrelsen inkl. formanden er ulønnet, dvs. at bestyrelsen udfører frivilligt arbejde. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde som fx forplejning ved bestyrelsesmøder, kontorartikler, med videre.

 

Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen i samarbejde med ejendomskontoret og KAB's administration. 

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser eller arbejdsgiveransvar over for ejendomskontoret.

I Brumleby er Organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelsen den samme, og kan inden for rammerne af det af beboerne godkendte driftsbudget træffe beslutning om, hvilke vedligeholdelses- og forbedringsarbejder samt fornyelser, selskabets ledelse skal lade udføre i afdelingen, drift og brug af beboerlokaler i afdelingen, etablering af aktiviteter, arrangementer og lignende i afdelingen for beboere.
 
Bestyrelsen kan kontaktes på mail: bestyrelsen@brumleby.dk 
 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.